Policyjne działania "Bezpieczna droga do szkoły" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Policyjne działania "Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 02.09.2015

1 września po letnim wypoczynku młodzież wróciła do szkolnych ławek. Pierwszoklasiści rozpoczęli swoją edukację. Jednak z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego głównie w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających zwłaszcza najmłodszym, jak co roku, policjanci, działając w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, podejmują działania zmierzające do poprawy ich bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje nie tylko Policja, ale także liczne organizacje i instytucje, mające na celu dobro dziecka. Jak co roku, policjanci podejmą działania związane z bezpieczeństwem najmłodszych w drodze do i ze szkoły. Od 1 września stróże prawa będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci m.in. poprzez represję wobec kierujących stwarzających zagrożenie, dyscyplinowanie pieszych, ale również poprzez przypominanie najmłodszym podstawowych zasad prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Stróże prawa będą kontrolować stan trzeźwości kierowców przewożących dzieci do szkół. Policyjne patrole monitorować będą także tereny przyszkolne oraz miejsca grupowania się młodzieży. Ponadto policjanci w pierwszych tygodniach września odwiedzą w szkołach podstawowych pierwszoklasistów, dla których rozpoczyna się nowy okres w życiu. Aby był bezpieczny, mundurowi wspólnie z dziećmi, w czasie spotkań, omówią najwłaściwsze sposoby zachowań, zarówno na drodze jak i w miejscu zamieszkania, placu zabaw, a także w kontakcie z osobami obcymi. Wskażą zagrożenia oraz sposoby pozwalające na ich uniknięcie.

 

  • Policyjne działania "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Policyjne działania "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Policjanci podczas działań "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Policjanci podczas działań "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Policjanci podczas działań "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Policjanci podczas działań "Bezpieczna droga do szkoły"