Styczeń na tyskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Styczeń na tyskich drogach

Data publikacji 12.02.2015

W minionym miesiącu cztery osoby zostały ranne na drogach naszego miasta. Do większości zdarzeń doszło z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Zadbajmy o to, abyśmy w okresie zimowym, byli „widocznymi pieszymi” i „rozważnymi kierowcami”.

Tylko w styczniu na tyskich drogach doszło do 4 wypadków i 87 kolizji. Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu do stycznia roku ubiegłego odnotowaliśmy spadek wypadków drogowych aż o 6, w tym nie było wypadków śmiertelnych. Najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło po zmierzchu w godzinach 16.00 – 19.00, przy ograniczonej widoczności, kiedy kierującym trudniej dostrzec pieszych. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych było:

  • niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu: 16 kolizji,

  • nieprawidłowe skręcanie: 6 kolizji drogowych,

  • nieprawidłowe wyprzedzanie: 1 wypadek, w tym 1 osoba została ranna,

  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 13 kolizji drogowych,

  • Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 15 kolizji drogowych,

  • nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu: 3 wypadki, w tym 3 osoby zostały ranne.

Najwięcej zdarzeń drogowych w Tychach miało miejsce na ulicach: Beskidzkiej - DK – 1, al. Bielskiej, Bieruńskiej, Jaśkowickiej, Nałkowskiej, Warszawskiej (S1), Żwakowskiej, Piłsudskiego, Katowickiej, Mikołowskiej, Oświęcimskiej oraz ulicy Turyńskiej (DK-44).

Praw fizyki oszukać się nie da. Nie ma takiego pojazdu który zatrzyma się w miejscu. Na drogę hamowania składają się trzy główne elementy: postrzeganie, reakcja, hamowanie i to właśnie te trzy elementy mają największy wpływ na możliwość przeżycia pieszego w konfrontacji z samochodem. Nasze szanse jako pieszych niewyobrażalnie wzrastają wtedy, kiedy jesteśmy dobrze widoczni i posiadamy odblaski w myśl zasady „WIDOCZNY – BEZPIECZNY”.