Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Data publikacji 16.05.2016

W dniu 10 maja 2016 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach miała miejsce uroczystość związana z podpisaniem Porozumienia o Współpracy pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Tychach, a Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych-Koło nr 3 w Tychach.

Podpisy pod Porozumieniem złożyli Komendant Miejski Policji w Tychach insp.mgr Dariusz Nowak i Prezes Zarządu Koła nr 3 SEiRP w Tychach mgr Tadeusz Szkarłat. Podpisane Porozumienie dotyczyło między innymi podtrzymywania tradycji patriotycznych, kształtowania pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, udziału członków Stowarzyszenia w uroczystościach policyjnych oraz współpracy pomiędzy oficerem prasowym KMP Tychy, a rzecznikiem prasowym Koła. W uroczystości podpisania uczestniczyli oficer prasowy asp. Barbara Kołodziejczyk i rzecznik prasowy Koła nr 3 SEiRP w Tychach Stanisław Duszyński.

  • POROZUMIENIE O  WSPÓŁPRACY
  • POROZUMIENIE O  WSPÓŁPRACY
  • POROZUMIENIE O  WSPÓŁPRACY
  • POROZUMIENIE O  WSPÓŁPRACY