Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

Członkowie Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 9 marca 2016 roku spotkali się w Domu Przyjęć „Paprotka”w Tychach.W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach kol.Edward Lesiewicz .Z okazji „Dnia Kobiet” paniom złożono życzenia oraz wręczono kwiaty.

V-ce Prezes ZW SEiRP Edward Lesiewicz wręczył legitymacje członkowskie naszym nowym kolegom,które otrzymali: Eugeniusz CZARDYBON,Marek SERWATA,Alwin SKRZYPCZYK,Lech WARECKI oraz Bolesław KŚCIUK.

W części roboczej spotkania,odbyły się wybory uzupełniające do zarządu Koła.W wyniku jawnego głosowania,jednogłośnie został wybrany kol.Tadeusz Szkarłat.W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Koła kol.Jerzego Małeckiego,na funkcje prezesa Zarządu został wybrany Tadeusz Szkarłat,natomiast Jerzy Małecki został członkiem Zarządu.

Prezes Zarządu Koła nr 3 Tadeusz Szkarłat po podziękowaniu za wybór i zaufanie,jakim go obdarzyli koledzy i koleżanki,przedstawił następnie Plan Pracy Koła nr 3 na 2016 rok,który został przyjęty do realizacji przez uczestników.

Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Edward Lesiewicz omówił temat związany z przekazywaniem 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP oraz zaoferował pomoc w rozliczeniu formularzy PIT.

Po zakończeniu części oficjalnej,w miłej atmosferze kontynuowano część integracyjną.