Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

15 września 1992 roku na terenie miasta Tychy utworzono Koło Terenowe nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Założenie koła w mieście było spełnieniem oczekiwań środowiska tych emerytów i rencistów policyjnych, którzy chcieli i nadal chcą działać społecznie dla dobra innych. Aktualnie Koło liczy 40 członków w tym 4 koleżanki.

Do najważniejszych form działalności Koła należy:

- organizowanie spotkań integracyjnych w gronie członków i ich rodzin oraz sympatyków i przyjaciół Koła;

- organizowanie wycieczek krajoznawczych, grzybobrań oraz innych podobnych form aktywnego spędzania czasu;

- uroczyste obchody jubileuszy Koła oraz jego członków;

- organizowanie spotkań okolicznościowych z okazji Dnia Seniora Policyjnego, Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Kobiet;

- niesienie pomocy oraz wspieranie starań o pomoc w różnych jej aspektach, dla najbardziej potrzebujących koleżanek i kolegów.

Zachęcamy do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Jesteśmy organizacją, która zrzesza byłych funkcjonariuszy (także wdowy i wdowców) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno - rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.....( Dz. U. Nr 8 z 2004 r., poz. 67 z późn. zmianami).

ZARZĄD KOŁA Nr 3 w TYCHACH : Prezes Zarządu - Tadeusz SZKARŁAT tel.606 111 628 V-ce Prezes - Bolesław WRZESIEŃ tel.605 372 540 Skarbnik - Edmund BIELIŃSKI tel. 535 385 100 Sekretarz - Stanisław DUSZYŃSKI tel.698 610 511 Członek Zarządu - Jerzy MAŁECKI tel.663 782 766 Przew.Komisji Rewizyjnej - Adolf CYGAN tel. 697 537 402

Adres siedziby Koła: 43-100 Tychy al.Bielska 46

Konto bankowe:BGŻ BNP Paribas S.A. nr 94 2030 0045 1110 0000 0424 2260