Galerie zdjęć

Nowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

W katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w komendach w Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Rozkazy o powierzeniu obowiązków wręczył zebranym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński w obecności swoich Zastępców.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Rozkazem personalnym z dnia 29 stycznia br. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński od dnia 4 lutego 2020 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

  • Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – mł. insp. Arturowi Ormanowi– dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Ponadto Generał delegował z urzędu do czasowego pełnienia służby w innych jednostkach i powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

  • Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tychach –mł. insp. Arkadiuszowi Konowalskiemu - dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.
  • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – mł. insp. Arkadiuszowi Stępniowi– dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu.

Rozkaz o powierzeniu obowiązków odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek, a podpisał je i wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Generałowi towarzyszyli jego Zastępcy: insp. Roman Rabsztyn oraz insp. Mariusz Krzystyniak, którzy również pogratulowali awansowanym oficerom i życzyli im sukcesów na nowych stanowiskach służbowych. W uroczystości uczestniczyli również przełożeni nowych kierowników jednostek: Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski oraz Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Andrzej Trzciński.