Pomóż Fundacji

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji niesienia pomocy rodzinom policjantów, którzy zginęli na służbie, bądź w wypadkach. W ostatnich latach, służąc społeczenstwu tragiczną śmierć na służbie poniosło 8 śląskich policjantów.

Decyzją nr 93/2000 z dnia 23 czerwca 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolił na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r, ogólnopolskiej zbiórki publicznej , z przeznaczeniem zebranych środków na udzielenie pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osieroconym przez policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zebrane w drodze zbiórki pieniądze gromadzone są na koncie o numerze :

29 1050 1025 1000 0023 0731 9943