Trening strzelecki tyskich policjantów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Trening strzelecki tyskich policjantów

Data publikacji 09.10.2018

Tego rodzaju trening, to bardzo ważny element wyszkolenia policjanta. Podnosi poziom umiejętności strzeleckich oraz kształtuje odpowiednie nawyki bezpiecznego i sprawnego obchodzenia się z bronią palną. Umiejętności strzeleckie decydują często o zdrowiu, a nawet życiu stróżów prawa oraz osób postronnych.

Szkolenia strzeleckie organizowane są systematycznie i kończą się strzelaniem egzaminacyjnym. Wczorajsze zajęcia odbyły się pod czujnym okiem instruktora strzelań policyjnych z tyskiej komendy, a zakończyły egzaminem sprawdzającym umiejętności strzeleckie mundurowych. Przed przystąpieniem do części praktycznej, instruktor omówił zasady obowiązujące na strzelnicy i podczas samego egzaminu, który jest integralną częścią szkolenia i doskonalenia zawodowego. Policjanci podczas zajęć muszą bezpieczne, szybko, a co najważniejsze celnie, posługiwać się bronią palną. Tyscy stróże prawa ćwiczą umiejętności w posługiwaniu się różnymi rodzajami broni. Takie szkolenia organizowane są systematycznie i przystępują do nich policjanci z wszystkich pionów służbowych.

 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów
 • Trening strzelecki tyskich policjantów