Szkolenie „Moje bezpieczne (?) dziecko” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Szkolenie „Moje bezpieczne (?) dziecko”

Data publikacji 09.05.2017

Tyscy policjanci zorganizowali szkolenie pn. „Moje bezpieczne (?) dziecko” w ramach projektu zainicjowanego przez Wydział Prewencji KWP w Katowicach, wraz z katowickim Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis. Szkolenie odbyło się w ramach kampanii „Moje Bezpieczne?Dziecko” przeznaczone było dla nauczycieli, a zajęcia obejmowały przygotowanie ich do podejmowania interwencji oraz rozmów z rodzicami.

Wczoraj w tyskim magistracie odbyła się druga część szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego celem było omówienie wybranych, najistotniejszych zdarzeń z udziałem dzieci, których sprawcami są osoby dorosłe - zwłaszcza tych dotyczących wykorzystywania seksualnego czy pornografii dziecięcej czy handlu ludźmi. Spotkanie zorganizowali tyscy policjanci w ramach projektu zainicjowanego przez Wydział Prewencji KWP w Katowicach, wraz z katowickim Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis.

Kampania społeczna MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO"ma zmobilizować środowiska skupione m.in. wokół edukacji, zdrowia oraz pomocy społecznej do większego wyczulenia na problem wykorzystania seksualnego dzieci.

Służy uświadomieniu, że takie zagrożenie istnieje, a jednocześnie uzmysławia, że mając odpowiednią wiedzę i narzędzia można przyczynić się do ograniczenia tego typu zdarzeń z udziałem dzieci.

Jesteśmy przekonani, że fachowa wiedza i praktyczne porady przekazywane adresatom kampanii staną się motywacją do pochylenia się nad problemem i "pracy" z dzieckiem. Uczenie dziecka bezpiecznych zachowań, może ochronić je przed atakiem ze strony dorosłego a nawet uratować mu życie. Wszyscy uczestnicy po szkoleniu „Moje bezpieczne (?) dziecko” otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.


 

  • Szkolenie „Moje bezpieczne (?) dziecko”
  • Szkolenie „Moje bezpieczne (?) dziecko”
  • Szkolenie „Moje bezpieczne (?) dziecko”