Wiadomości

„Dzień Wagarowicza” wzmożone działania policjantów

Data publikacji 22.03.2017

Policjanci z Tychów prowadzili działania prewencyjne związane z „Dniem Wagarowicza”. Mundurowi sprawdzali czy tradycja polegająca na opuszczaniu lekcji nie jest związana z popełnianiem przestępstw lub wykroczeń przez wagarowiczów. Stróże prawa prowadzili także prelekcje w szkołach dla młodzieży, dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich.

Wczoraj w związku z tradycją obchodzenia „I-go Dnia Wiosny”, a co za tym idzie w związku z opuszczaniem przez uczniów zajęć, ponad 40 policjantów z tyskiej komendy wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, prowadzili działania prewencyjne. Puby i miejsca rozrywki kontrolowane były 61 razy. Ponadto przeprowadzono 78 kontroli skwerów parków, wszędzie tam, gdzie może gromadzić się młodzież. W wyniku przeprowadzonych działań policjanci nie odnotowali gromadzenia się dużych grup młodzieży zakłócającej ład i porządek publiczny. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości nieletnich przeprowadzili 8 prelekcji z młodzieżą. Policjanci rozmawiali na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej. Zakres tematyczny spotkania obejmował m.in. odpowiedzialność karną osób nieletnich, omówienie wybranych czynów zabronionych, przejawów demoralizacji oraz środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz wiele innych zagadnień. Spotkania przebiegały w wesołej atmosferze, uczniowie brali aktywny udział w prelekcji zadając pytania, z których żadne nie pozostało bez odpowiedzi.