Trwają policyjne działania „Pieszy” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Trwają policyjne działania „Pieszy”

Data publikacji 11.01.2016

Do godziny 18.00 potrwają dzisiejsze działania p.k. „Pieszy”. Podczas akcji policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństw pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach dzisiejszych działań „Pieszy”, które rozpoczęły się o 10.00, a zakończą o 18.00 policjanci zwrócą szczególną uwagę na skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne czyli te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem strategicznym niniejszych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

PAMIĘTAJMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans. Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych