Dzień bezpieczeństwa w Tychach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Dzień bezpieczeństwa w Tychach

Data publikacji 14.09.2015

W miniony weekend w Tychach odbył się "Dzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym". Profilaktyczno - edukacyjne spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców miasta. W imprezie aktywnie uczestniczyli tyscy policjanci.

Policjanci z tyskiej drogówki wspólnie z Fundacją "A widzisz" zorganizowali imprezę profilaktyczno-edukacykna promująca zalety używania elementów odblaskowych. Podczas trwania imprezy policjanci wspólnie z przedstawicielami fundacji "A widzisz" omawiali ze zgromadzonymi ogólnopolski program profilaktyczny "Kieruj się rozsądkiem" oraz przedstawili założenia kampanii "Idź -Jedź -Żyj Rok Pieszego 2015" w kontekście używania elementów odblaskowych. Policjanci przypomnieli również o zmianach w przepisach dotyczących obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych. Podawali przykłady naruszeń prawa, omawiali konsekwencje niestosowania się do przepisów ruchu drogowego. W trakcie trwania imprezy mówili również o bezpieczeństwie najmłodszych i ich opiekunów w drodze do szkoły.

Działania tego typu mają na celu zwiększenie świadomości niebezpieczeństw wynikających z komunikacji drogowej jak również uwrażliwienie i zaktywizowanie uczestników ruchu drogowego do wzajemnej dbałości o życie i zdrowie.