Działania - „Pieszy” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Działania - „Pieszy”

Data publikacji 14.07.2015

Dzisiaj w godz. 10.00-18.00 tyscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzą działania „Pieszy”. Działania ukierunkowane są na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zorganizowane policyjne działania mają na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach dzisiejszych działań, które trwać będą w godz. 10.00-18.00 funkcjonariusze tyskiej „drogówki” będą obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe oraz główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych. Zasadniczym celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.