Podsumowanie działań NURD na tyskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD na tyskich drogach

Data publikacji 21.04.2015

Policjanci z drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego. W trakcie działań stróże prawa odnotowali 17 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 72 wykroczenia, których dopuścili się piesi.

Policjanci tyskiej „drogówki” przeprowadzili akcje pk. "NURD", w trakcie której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się pieszych oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich ulicach. Podczas akcji policjanci nałożyli łącznie 80 mandatów karnych oraz pouczyli 9 osób. Największą ilość represji zastosowano wobec pieszych z powodu przechodzenia w miejscu niedozwolonym. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego przejeżdżania przez kierujących przejść dla pieszych.