Rewir I Dzielnicowych - PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH - Komenda Miejska Policji w Tychach

PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

Rewir I Dzielnicowych

obejmuje osiedla: R, Suble, Glinka, L, S, Żwaków, H-2,5,6,7, część Glinki, H-1,4, Ł, K, M, U, N, O, T, T-1, W, Paprocany, P, O-1, Tereny Przemysłowe, Cielmice, Z, Z-1.

Przypominamy, że możesz ustalić swojego dzielnicowego poprzez aplikację "Moja Komenda"

REJON nr 1

DZIELNICOWY:
asp. Mariusz ŚREDNIAWA


 


 

Dyżur: I poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-17.00 w siedzibie TSM Oskard Rejon nr 6
Tel. KMP - 47 855 1353, komórkowy - 798 030 412, pok. nr 7, e-mail: dzielnicowy.tychy.1@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla R w Tychach w okresie od 01 siepnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. był realizowany plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1. Plan działania priorytetowego był prowadzony w celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie placu przy ul. Rodakowskiego 7-9 w Tychach. Działania miały na celu ograniczenie popełniania wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz innych wykroczeń. Założone cele zostały zrealizowane, spadła ilość zgłoszeń otrzymywanych przez mieszkańców co przełożyło się na poprawę poczucia bezpieczeństwa.

W rejonie osiedla R w Tychach aktualnie realizowany jest Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 w Tychach na okres 01.02.2020r. do 31.07.2020r. mając na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie klatki schodowej przy ul. Reymonta 38 w Tychach. Działania mają na celu ograniczenie zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania w/w rejonu. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798 030 412 lub na adres poczty elektronicznej : dzielnicowy.tychy.1@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 2

DZIELNICOWY:
mł.asp. ZBIGNIEW KLIMCZAK


Dyżur : I poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 w siedzibie SM "Karolina"
Tel. Komórkowy – 504978667, KMP - 47 855 1352, pok. nr 6, e-mail: dzielnicowy.tychy.2@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „L, S, Żwaków” w Tychach w dniu 31.01.2020r zakończony został „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 w Tychach”. Był on realizowany w okresie od 01.08.2019r do 31.01.2020r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, tzn. ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „L, S, Żwaków” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan Działania Priorytetowego dla Rejonu Służbowego nr 2 w Tychach” na okres od 01.02.2020r do 31.07.2020r. mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. Legionów Polskich 20-40. Działania mają na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu 504-978-667 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.2@tychy.ka.policja.gov.pl .

REJON nr 3

DZIELNICOWY:
sierż. szt. Paweł TOKARZ

Dyżur : III Poniedziałek miesiąca w budynku KMP Tychy w godz. 16.00-18.00
Tel. Komórkowy – 510411548, KMP - 47 855 1359, pok. nr 27, e-mail: dzielnicowy.tychy.3@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „H 2, 5-7 w Tychach ul. Żwakowska Park Suble oraz skwer przy parafii św. Jadwigi w dniu 30.05.2020 r. zakończony został „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3 w Tychach na okres od 01.12.2019 r. do 30.05.2020 r.” Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, tzn ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla "H 2,5-7" w Tychach - rondo Sublańskie wraz z otoczeniem bloków przy ul. Harcerskiej 3-9 oraz ul. Żwakowskiej 23-27 aktualnie realizowany jest „Plan Działania Priorytetowego dla Rejonu Służbowego nr 3 w Tychach” na okres od 01.06.2020r. do 31.11.2020r. mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu 510-411-548 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.3@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 4

DZIELNICOWY:
mł.asp. Mariusz RAPACZ

 


 

Dyżur : I poniedziałek miesiąca w SM STELLA w godz. 16.00-17.00 
Tel. komórkowy - 504-978-718, Tel. KMP - 47 855 1352, pok. nr 6, email: dzielnicowy.tychy.4@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „H 1-4, Ł” w Tychach - plac zabaw mieszczący się w Tychach, Park Jaworek, teren przylegający do ul. Hierowskiego 25-31, ul. Rolna 54-60 zakończony został w dniu 31.01.2020r. „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele, tzn ograniczenie popełnianiaprzestepstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „H 1-4, Ł” w Tychach-Skatepark mieszczący się w Tychach w Parku Jaworek aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4 w Tychach na okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ulicy osiedla H1-4,Ł w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń w rejonie powyższego Skateparku. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 504-978-718 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.4@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 5

DZIELNICOWY:
st. sierż. Marcin SZYMCZAK

Dyżur : I poniedziałek miesiąca w SM Karolina w godz. 16.00-17.00
Tel. Komórkowy – 510381416, KMP 47 855 1353 pok. nr 7, e-mail: dzielnicowy.tychy.5@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla "K" w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 w Tychach na okres od 01.12.2019 r. do 31.05.2020 r.” mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w Tychach przy placu Wojciecha Korfantego. Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Kodeksu Wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-416 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.5@tychy.ka.policja.gov.pl.

W rejonie osiedla "K" w Tychach w dniu 31.05.2020r. zakończony został "Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 w Tychach". Był on realizowany w okresie od dnia 01.12.2019r. do dnia 31.05.2020r. Osiągnięte zostały wszelkie założone cele tzn. ograniczanie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

REJON nr 6

DZIELNICOWY:
sierż. szt. Artur DZIDA

Dyżur : I wtorek miesiąca w godz. 9.00-10.00 w siedzibie TSM Oskard rejon nr II
Tel. Komórkowy – 798030416, KMP - 47 855 1358, pok. nr 28  e;mail: dzielnicowy.tychy.6@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „M” w Tychach został pomyślnie zakończony w dniu 29.02.2020 r. Plan działania priorytetowego, który był realizowany w okresie 01.09.2019 r. do 29.02.2019 r. Celem planu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Działania miały na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń przez kierujących w zdiagnozowanym rejonie, a przede wszystkim wykroczeń z Przepisów Ruchu Drogowego.

W rejonie służbowym nr 6 aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6 w Tychach na okres od01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.” dotyczący spożywania alkoholu w rejonie ul. Moniuszki 1. Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel: 798-030-416 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.6@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 7

DZIELNICOWY:
mł. asp.  ŁUKASZ HERMANN


 

Dyżur : II wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w Klubie osiedlowym Uszatek.
Tel. Komórkowy – 504978685, KMP - 47 855 1358, pok. nr 28 e-mail: dzielnicowy.tychy.7@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „U” w Tychach w rejonie pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ulicy Ustronnej 20-26 w dniu 31.01.2020 r. został zakończony „Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 7 w Tychach”. Plan był realizowany w okresie od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.01.2020 r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele tj. ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „U” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków przy ul. Ujejskiego 36-38. Działania maja na celu ograniczenie wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, a także zapobiec zjawisku zaśmiecania w wymienionym rejonie. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 504-978-685 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.7@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 8

DZIELNICOWY:
asp.szt. PIOTR ANTECKI 

Dyżur :I poniedziałek miesiąca w godz.16.00-17.00 w siedzibie TSM OSKARD przy ul. Nałkowskiej 48 
Tel.Komórkowy - 798030415, KMP- 47 855 1358, pok. nr 28 e-mail: dzielnicowy.tychy.8@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „N” w Tychach w rejonie alejki przy il. Niepodległości na wysokości nr 30-44 w dniu 31.01.2020 roku został zakończony „Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 8 w Tychach". Plan był realizowany w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.01.2020r. Osiągnięte zostały wszystkie założone cele tj. ograniczenie popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

W rejonie osiedla „ N ” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 w Tychach na okres 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie terenów zielonych pomiędzy ul. Nałkowskiej a al. Jana Pawła II. Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798 030 415 lub na adres poczty elektronicznej dzielnicowy.tychy.8@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 9

DZIELNICOWY:
asp. MARIUSZ BODZĘTA


 

Dyżur : w I poniedziałek miesiąca w TSM Oskard Rejon nr V przy ul. Nałkowskiej 48 w godz. 16.00-17.00
Tel. Komórkowy – 798118932, KMP - 47 855 1353, pok. nr 7 e-mail: dzielnicowy.tychy.9@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „O” w Tychach w okresie od 01 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku był realizowany plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9. Plan działania priorytetowego był prowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa w związku z nieprzestrzeganiem zakazu spożywania alkoholu w otoczeniu budynku przy ul. Jana Pawła II 30-34 oraz pasażu „Jerzy” w Tychach. Założone cele zostały zrealizowane, spadła ilość zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców, co przełożyło się na poprawę poczucia ich bezpieczeństwa w rejonie miejsca zamieszkania.

W rejonie osiedla „O” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 w Tychach na okres 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych wzdłuż alejki(deptaka) przy ul. Orzeszkowej 2-56 . Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798118932 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.9@tychy.ka.policja.gov.pl .

REJON nr 10

DZIELNICOWY:
asp.szt. WOJCIECH KARWOT

Dyżur : w I wtorek miesiąca w klubie osiedlowym TUPTUŚ w godz. 17.00-18.00 
Tel. Komórkowy – 504801472, KMP – 47 855 1352, pok. nr 6 e-mail: dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „T” w Tychach został zakończony w dniu 31.01.2020r. "Plan działania priorytetowego", który był realizowany w okresie 01.08.2019r. do 31.01.2020r. Miejscem, w którym realizowano plan był teren Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach przy ul. Tołstoja 1. Działania miały na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego, dewastacji mienia oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W rejonie osiedla „T” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 10 w Tychach na okres 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. Tukusowej nr 11,13,15,23,25,27 w Tychach. Działania mają na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 504-801-472 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.10@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 11

DZIELNICOWY:
asp.szt. JERZY RESPONDEK


Dyżur: w I poniedziałek miesiąca w Spółdzielni Mieszkaniowej WERONIKA w godz. 14.00-15.00
Tel. Komórkowy – 510381388, KMP - 47 855 1352, pok. nr 6 e-mail: dzielnicowy.tychy.11@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla "W" w Tychach z dniem 31.01.2020r. został zakończony "Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 11 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. ", obejmujący rejon posesji usytuowanych przy ulicy Wieniawskiego 4-38 wraz z przyległą alejką spacerową. Plan został zrealizowany i zostały osiągnięte wszystkie założone cele.

W rejonie osiedla „W” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 11 w Tychach na okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.”, mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców posesji przy ul.Armii Krajowej 95-99, Wieniawskiego 87 oraz Hutniczej 48, usytuowanych w rejonie sklepu "Meta" w Tychach. Działania mają również na celu ograniczenie popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz innych wykroczeń, tj. zakłócania porządku i spokoju publicznego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod nr tel. 510-381-388 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.11@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 12

DZIELNICOWY:
asp. ŁUKASZ NAGAJ Dyżur: w I poniedziałek miesiąca w klubie osiedlowym Olimpia w godz.17.00-18.00
Tel. Komórkowy – 798030411, KMP - 47 855 1353, pok. nr 7 e-mail: dzielnicowy.tychy.12@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „P,O-1” w Tychach w okresie od 01.08.2019 roku do 31.01.2020 roku był realizowany plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12. Plan działania priorytetowego był prowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa w związku z nieprzestrzeganiem zakazu spożywania alkoholu w rejonie alejki przyległej do torowiska, biegnącej od ul. Wyszyńskiego do ul. Beskidzkiej znajdującej się w rejonie osiedla "P" w Tychach. Założone cele zostały zrealizowane, spadła ilość zgłoszeń otrzymywanych od mieszkańców. 

W rejonie parku św. Franciszka w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w Tychach na okres 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798-030-411 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.12@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 13

DZIELNICOWY:
mł.asp. Michał K
RZCZUK 

Dyżur : w I poniedziałek miesiąca w klubie osiedlowym Zuzanna w godz. 17.00-18.00 
Tel. Komórkowy – 798030414, KMP - 47 855 1358, pok. nr 28, e-mail: dzielnicowy.tychy.13@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „Z-Z1”w Tychach został pomyślnie zakończony w dniu 31.01.2020r. Plan działania priorytetowego który był realizowany w okresie 01.08.2019r. do 31.01.2020r. Celem planu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul.Sikorskiego147-155 w Tychach. Działania miały na celu ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W rejonie osiedla ,,Z-Z1” w Tychach aktualnie realizowany jest ,,Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w Tychach na okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020r." mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, w Tychach przy ul.Zgrzebnioka 45 (rejon Szkoły Podstawowej nr 40) . Działania mają na celu ograniczenie wykroczeń z ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Kodeksu Wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem tel. 798-030-414 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.13@tychy.ka.policja.gov.pl