Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Naczelnik Wydziału dw.z Przestepczością Przeciwko Mieniu

 Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

nadkom. Robert MACHAJ

tel: 47 855 1230

fax: 47 855 1234

 

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

kom. Marcin WÓJCICKI

tel: 47 855 1230

fax: 47 855 1234

 

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

kom. Marcin Krzemiński

tel: 47 855 1230

fax: 47 855 1234