Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim

 
 

Przemoc w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin

dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa śląskiego
 

  Dane jednostki Rodzaj świadczonych usług Dni i godziny przyjęć interesantów Miejsca noclegowe
Nazwa Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Czy występują ? Ilość miejsc
1 Lokale interwencyjne przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi Czeladź 17 Lipca 27 32 265 14 42, 32 265 68 11 32 265 14 42, 32 265 68 11 mops@mops.czeladz.pl zapewnienie schronienia, praca socjalna poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek- czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
TAK 5
2 Punkt Informacyjno- konsultacyjny dla mieszkańców Czeladzi Czeladź Wojkowicka 2 607 089 993 - czeladz@um.czeladz.pl porady prawne, konsultacje w sprawach przemocy domowej porady prawne: co 2 tygodnie, w środy od 15.00 do 19.00
konsultacje w sprawach przemocy domowej: środy od 16.00 do 19.00
NIE  
3 Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Wojkowice Jana III Sobieskiego 211 B - - gimnazjum@wojkowice.pl poradnictwo dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą w rodzinie punkt czynny jest w okresie od września do czerwca
wtorek 15.00 - 16.00
czwartek 15.00 - 17.00
NIE  
4 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin Wojkowice PCK 1 32 769 51 01 32 769 51 10 zoz_wojkowice@interia.pl poradnictwo dla osób dorosłych dotkniętych przemocą w rodzinie czwartek 14.30 - 16.00 NIE  
5 Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Psary Szkolna 100 32 263 15 67 32 267 22 62 opspsary@poczta.fm poradnictwo psychologiczne, prawne, grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo w zakresie przemocy. poniedziałek - piątek 11:00 - 19:00 NIE  
6 Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Bestwina Krakowska 111 32 215 77 09 32 215 77 12 profilaktyka@bestwina.pl uzyskanie informacji, poradnictwo, mediacje w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30 NIE  
7 Punkt Konsultacyjny
/siedziba w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji/
Bestwina Krakowska 123 668193540 - profilaktyka@bestwina.pl uzyskanie informacji, poradnictwo, grupa wsparcia, mediacje, konsultacje poniedziałek 15.30 - 17.00
wtorek, czwartek 12.00 -17.00
piątek 10.00- 12.00 dyżur dzielnicowego
NIE  
8 Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio –
świetlica środowiskowa
Czechowice-Dziedzice Mickiewicza 37 32 215 96 60 - towarzystwo-pio@wp.pl prowadzenie pomocy socjoterapeutycznej i psychologicznej dla dzieci, organizacja czasu wolnego poniedziałek-piątek
16.00-17.30
NIE  
9 Biuro ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 3/3 32 214 71 61 32 214 71 52 ppu@um.czechowice-dziedzice.pl prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniedziałek-piatek 7.30-15.30 oraz dodatkowo w czwartki 15.30-17.30 NIE  
10 Punkt Konsultacyjny Czechowice-Dziedzice Nad Białką 1b 783 444 817 - ppu@um.czechowice-dziedzice.pl prowadzenie konsultacji psychologicznych, prawnych
z zakresu
przeciwdziałania przemocy
prawnik
środa 15.00-18.00
psycholog
poniedziałki 15.00-18.00
czwartki 15.00-18.00
NIE  
11 Miejski Ośrodek Terapii
Uzależnień
Czechowice-Dziedzice Nad Białką 1b 32 215 97 40 - motuczdz@bk-europe.pl prowadzenie terapii dla osób uzależnionych, terapii dla osób współuzależnionych,
terapii DDA,
terapii z zakresu
innych uzależnień
poniedziałek-piątek
8.00-20.00
NIE  
12 Świetlica Socjoterapeutyczna Czechowice-Dziedzice Słowackiego 34a 32 215 26 90 - swietlica@ops.czechowice-dziedzice.pl prowadzenie pomocy socjoterapeutycznej
i psychologicznej dla dzieci, organizacja czasu wolnego
poniedziałek-piątek
14.00-20.00
NIE  
13 Punkt Konsultacyjny w Jasienicy przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jasienica - 845 33 815 31 81 - - porady prawne, pomoc psychologiczna wtorek 14.30-18.30
środa 9.00-13.00 oraz 13.00-19.00
piątek 14.00-17.00
sobota 8.00-12.00
NIE  
14 Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Jaworze Szkolna 97 - - saltarius@jaworze.pl porady psychologiczne, porady prawne poniedziałek 15.10-17.10-psycholog; pierwszy i drugi wtorek i piątek w miesiącu 15.00-17.00-porady prawne NIE  
15 Placówka Wsparcia Dziennego Kozy Krakowska 9a 33 817 50 25 33 817 50 25 swietlica@kozy.pl działalność opiekuńczo-wychowawcza oraz socjoterapeutyczna poniedziałek- piątek 8.00 do 16.00 NIE  
16 Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach Wilamowice Sienkiewicza 2 33 812 94 79 - pwd@wilamowice.pl opiekuńczo-wychowawcze poniedziałek-piątek 12.00-16.00 NIE  
17 Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt" Cieszyn Ks. Janusza 3 33 479 54 55 33 479 54 55 cpeit@bycrazem.com pomoc psychologiczna, pomoc prawna, poradnictwo 8.00 - 16.00 dni robocze NIE  
18 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Cieszyn Wyższa Brama 29 690458724, 518135318 - pokrzywdzeni@cme.org.pl pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc rzeczowa 8.00 -18.00 kontakt telefoniczny,
konsultacje wg harmonogramu
NIE  
19 Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Problemem Alkoholowym Hażlach Główna 57 33 856 95 55 33 856 73 19 ug@hazlach.pl udzielanie porad osobom dotkniętym przemocą w rodzinie drugi i czwarty wtorek miesiąca od 15.00 do 16.00 NIE  
20 Punkt konsultacyjny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Skoczów Krzywa 4 33 853 39 74 33 853 39 74 cps-rpa@um.skoczow.pl poradnictwo i konsultacje poniedziałek, wtorek, piątek - 16.00 - 18.00,
czwartek 10.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00
NIE  
21 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu Strumień 1 Maja 18 33 857 14 60 33 857 14 61 mops@um.strumien.pl poradnictwo i konsultacje rodzinno- socjalne, diagnozowanie sytuacji rodzin, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, prawne, prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-16.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00
W pierwszy i trzeci wtorek każdego m-ca w godz. 15.00-17.00 porady i konsultacje prawne.
W pierwszy i trzeci czwartek każdego m-ca w godz. 15.30-19.30 konsultacje psychologiczne.
W drugą i czwartą środę m-ca w godz. 13.00-16.00 poradnictwo i konsultacje rodzinno- socjalne.
NIE  
22 Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zebrzydowice Ks. A. Janusza 6 32 4755115 - gops@zebrzydowice.pl poradnictwo indywidualne piątek 12:00 - 15:30 NIE  
23 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie - Filia Urząd Gminy Olsztyn Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 797250160 34 328 59 20 pokrzywdzenipomoc@wp.pl - pomoc prawna
- pomoc psychologiczna
- pomoc opiekuna pokrzywdzonego
- bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przemocą
wtorek 13.00 - 18.00
środa 10.00 - 15.00
NIE  
24 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Knurów Ks.A.Koziełka 2 32 335 50 11
32 335 50 00
32 335 50 06 ops@knurow.pl - doradztwo i poradnictwo(konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne)
- pomoc socjalna, pomoc prawna
- krótkoterminowa terapia psychologiczna indywidualna
- rozmowy mediacyjne w konflikcie
- interwencja w miejscu pobytu
- interwencja w przypadkach konieczności zabezpieczenia dzieci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
- działania profilaktyczne tj. przekazywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-17.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30
NIE  
25 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pyskowice Paderewskiego 5 32 232 19 86 32 332 60 02 j.ziobrowska@pyskowice.pl zajęcia edukacyjne, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc poniedziałek od 14.30 do 18.30, wtorek od 14.30 do 17.30 - pomoc psychologiczna, wtorek od 15.00 do 19.00 - porady prawne, czwartek od 16.00 do 19.00 - zajęcia edukacyjne NIE  
26 Punkt Pomocy Rodzinie Toszek Rynek 4 32 332 67 02 32 332 67 02 sekretariat@ops.toszek.pl - poradnictwo pedagogiczne,
- terapia uzależnień
- poradnictwo prawne
- poradnictwo pedagogiczne i terapia uzależnień
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
- poradnictwo prawne
środa 13.00 - 15.00
piątek 11.00 - 13.00
NIE  
27 Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni Przystajń Częstochowska 5 34 319 10 44 343191044 opsprzystajn@poczta.onet.pl - porady pierwszego kontaktu
- wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30
NIE  
28 Punkt Informacyjno- konsultacyjny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej Wręczyca Wielka Sienkiewicza 1 34 319 24 66 34 319 24 66 gopswreczycaw@kdmnet.pl poradnictwo socjalne, rodzinne, psychologiczne, elementy terapii i mediacji, w razie potrzeb wsparcie grupowe 1. Poradnictwo psychologiczne:
środa w godz. 12.00-18.00
2. Poradnictwo socjalne, rodzinne:
poniedziałek - piątek w godz 8.00-15.00
3. Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz 15.15-17.15
4. Terapeuta: wtorki w godz 12.00-16.00
NIE  
29 Punkt Konsultacyjny Lubliniec Oświęcimska 30 34 351 14 61 - - konsultacje specjalistów:
- psychologa,
- konsultanta ds. narkomanii,
- prawnika,
- specjalisty terapii uzależnień,
- konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poniedziałek 13.30-15.30
16.30-18.30
wtorek 16.00-18.00
środa 15.00-17.00
czwartek 15.00-19.00
NIE  
30 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lubliniec Sobieskiego 9 34 356 29 66 34 356 29 66 pppp.lc@wp.pl pomoc psychologiczna poniedziałek- piatek
8.00-15.00
NIE  
31 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Lubliniec Piłsudskiego 9 604242316 - tkopdlubliniec@wp.pl konsultacje według potrzeb poniedziałek 16.00-18.00 NIE  
32 Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka Łaziska Górne Wyszyńskiego 8 32 721 89 10 32 721 89 10 sekretariat@mowrid.laziska.pl poradnictwo, grupowe formy pomocy, asysta rodzinna, placówka wsparcia dziennego psycholog: poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 18.00-20.00, środa 10.00-12.00, czwartek 16.00-18.00, piątek 10.00-12.00
pedagog: wtorek 9.00-12.00, środa 18.00-21.00, czwartek 10.00-12.00
placówka dzienna: poniedziałek-piątek 14.00-18.00, wakacje/ferie 9.00-13.00
NIE  
33 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana", Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego Mikołów Krakowska 30 32 226 41 76 - kontakt@zmiana-mikolow.pl konsultacje i porady dla osób współuzależnionych, pomoc psychologiczna dla osób i ich rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków i alkoholu,grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, porady prawne w zakresie problemów rodzinnych, opiekuńczych i leczenia odwykowego,konsultacje i pomoc dla osób i rodzin uwikłanych w problemy przemocy domowej,poradnictwo prawne w zakresie prawa karnego i rodzinnego,pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób i rodzin uwikłanych w problemy przemocy domowej,
pomoc psychologiczna dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna,
terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu.
poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-18.00
środa 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 15.00-19.00
NIE  
34 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” Mikołów Konstytucji 3-go Maja 38 32 22 66 550 - powrotrosa@op.pl pomoc dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz współuzależnienia,
bezpłatna informacja o możliwościach i miejscach leczenia narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownych (HIV/AIDS),propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie trzeźwości
Klub jest czynny: pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca oraz każdy roboczy wtorek i czwartek w godzinach od 17.00 do 20.00
Grupa samopomocowa dla współuzależnionych, mityngi w każdą środę od godz. 17.00, w pierwszą środę miesiąca mityng otwarty
Sekretariat Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych - czynny każdy czwartek w godz. 14.00 do 16.00
Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy - czynny w każdy piątek w godz. 16.00-20.00
NIE  
35 Punkt Konsultacyjny Orzesze Św. Wawrzyńca 23 32 326 08 59
32 221 55 20
- przemoc@orzesze.pl konsultant do spraw uzależnień,
psycholog,
konsultacja i praca socjalna
poniedziałek 16.00-19.00 tel. (32)3260859
wtorek 15.00-18.00 tel. (32)3260859
poniedziałek-piątek 7.30-15.30 tel. (32)2215520
NIE  
36 Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków 11- go Listopada 32 34 313 17 14 - jednosc@rzsa.pl - ogólne poradnictwo dla ofiar przemocy funkcjonariuszy KPP
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo prawne
poniedziałek 17.00 - 19.00
wtorek 18.00 - 20.00
środa 18.00 - 20.00
NIE  
37 Centrum Leczenia Uzależnień Miedźna Poprzeczna 1 32 211 97 99 - nzoz.uzaleznienia@wp.pl program terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym i występującą przemocą domową dla mieszkańców gminy Miedźna wtorek 12.30- 14.30
czwartek 15.00-17.00
NIE  
38 Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Miedźnej Miedźna Poprzeczna 1 32 449 13 36 32 449 13 36 mkorkosz@miedzna.pl praca ze specjalistą ds przeciwdziałania przemocy domowej,
praca z psychologiem
specjalista ds przeciwdziałania przemocy: wtorek i piątek 16.00- 17.00,
psycholog: czwartek 15.00- 17.00
NIE  
39 Dom Bezdomnej Matki z Dzieckiem Fundacji Dobrego Pasterza Pszczyna Pawia, Wisła Mała 11 32 449 04 09 - biuro@gci.ox.pl schronienie całodobowy, 7 dni w tygodniu TAK 9
40 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym Pszczyna Kilińskiego 5a 32 210 41 73 32 210 41 73 opspszczyna@wp.pl poradnictwo, wsparcie psychologiczne poniedziałek - piątek 7.00-15.00 NIE  
41 Centrum Matki z Dzieckiem "Maja" Racibórz Sempołowskiej 5 32 417 58 54 32 417 58 54 stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl całodobowy ośrodek dla ofiar przemocy domowej i matek samotnie wychowujących dzieci,kobiet bezdomnych całodobowo TAK 26
42 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Czerwionka- Leszczyny Wolności 2a 32 431 59 75 32 431 20 39 ops@czerwionka-leszczyny.com.pl konsultacje w sprawach uzależnień i przemocy, konsultacje psychologiczne i porady prawne. wtorek 16.00 - 19.00
środa 15.00 - 18.15
czwartek 8.00 - 10.00 i 15.30- 18.00
NIE  
43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Miasteczko Śląskie Staromiejska 8 32 288 84 66 32 288 87 85 mops.miasteczko_xl@wp.pl poradnictwo, praca socjalna,
pomoc finansowa, praca z rodziną
codziennie od 7.00 do 15.00 NIE  
44 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Radzionków Kużaja 19 32 286 65 44 32 286 65 44 sekretariat@ops.radzionkow.pl poradnictwo prawne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo psychologiczne
środy 16.0-18.00
poradnictwo prawne
każdy ostatni poniedziałek miesiąca 8.00-10.00
NIE  
45 Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ Tarnowskie Góry Karłuszowiec 11 32 769 00 01 32 383 15 30 32 769 00 01 32 383 15 30 poczta@to-tu.eu podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach związanych z przemocą domową codziennie 10.00 - 18.00 NIE  
46 Schronisko dla osób bezdomnych "Dom Nadziei" prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach Lędziny Pokoju 37 0514920341 32 647 14 41 chsd@o2.pl schronienie i wyżywienie dla osób bezdomnych - sprawców przemocy w rodzinie całodobowo TAK 2
47 NZOZ"VITAMED" w Pszowie Pszów Andersa 22 32 729 13 15 - - wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy od poniedziałku do piątku od 6.00 do 18.00 NIE  
48 Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich Radlin Solskiego 15 32 453 07 28 32 453 07 28 bpo@radlin.pl bezpłatna pomoc prawna poniedziałek 9.00 - 11.00
wtorek 14.00 - 16.00
środa 11.00 - 16.00
NIE  
49 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin Solskiego 15 32 456 72 31 32 456 72 31 ops@radlin.pl poradnictwo rodzinne i prawne poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
NIE  
50 Punkt Konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Wodzisław Śląski Mendego 2 506948291
32 455 62 00
32 455 62 00 srp@mops.wodzislaw.pl konsultacje specjalistów: psycholog, prawnik, psychiatra Konsultacje od godz. 15.00 w poniedziałki, środy i czwartki.
Przyjęcia na zapisy w MOPS; tel. 32 455 62 00; poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.15 - 15.15, czwartek w godz. 7.15 - 17.15, piątek w godz. 7.15 - 13.15
NIE  
51 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" Wodzisław Śląski Jana 17 32 456 43 64 - dziupla@wodzislaw-slaski.pl działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci;
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;
prowadzenie asysty rodzinnej;
organizowanie pomocy prawnej;
organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie;
pomoc psychologiczna: wspieranie i terapia, psychoedukacja
poniedziałek- piątek w godz. 8.15-16.00 NIE  
52 NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL-MED Wodzisław Śląski Radlińska 16 32 445 04 06 - - Świadczenie usług w ramach:
- psychoterapii indywidualnej,
- psychoterapii grupowej,
- treningów i warsztatów psychologicznych,
- mediacji rodzinnych, małżeńskich.
- konsultacji i diagnostyki psychiatrycznej,
- diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej,
- konsultacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
- psychoterapi małżeństw,
- poradnictwa i psychoterapii rodziny,
- poradnictwa w zakresie problemów wychowawczych,
- psychoterapii dorosłych dzieci alkoholików.
Leczenie specjalistyczne:
- uzależnień
- DDA
- nerwic, psychoz, depresji
- zaburzeń oddychania
- ofiar przemocy.
godz. 8.00 - 20.00 NIE  
53 Poradnia "Fenix" Wodzisław Śląski os. XXX-lecia 60 603775900 - fenixterapia@op.pl - psychoterapia grupowa podstawowa i pogłębiona
- konsultacje indywidualne
- porady psychologiczne
- porady psychiatryczne
- interwencje kryzysowe
- terapia rodzin i par
- terapia ofiar przemocy
- terapia osób nie radzących sobie ze złością i agresją
rejestracja: 530248724 NIE  
54 Wodzisławski Telefon Zaufania Wodzisław Śląski - - 733933343 - - wsparcie, profesjonalna pomoc, informacja (anonimowowo) codziennie w godz. 8.00 - 20.00 NIE  
55 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawiercie Obrońców Poczty Gdańskiej 48 32 670 80 70 32 670 80 70 owdir.zawiercie@o2.pl schronienie, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, praca socjalna, pomoc materialna całodobowo TAK 15
56 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "DOM NADZIEI" w Łazach Łazy Brzozowa 19 32 673 02 10
32 673 02 11
- cis.lazy@op.pl pomoc psychologiczna, praca socjalna, schronienie poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
TAK 16
57 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sarnowie Psary Wiejska 104 32 267 21 46 32 267 21 46 ddsarnow@o2.pl zapewnienie schronienia całodobowo TAK 8
58 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Czechowice - Dziedzice Traugutta 11 32 215 22 20 - poradnia.pp@wp.pl profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży - prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8:00 - 18:00, piątek 8:00 - 15:00 NIE  
59 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" Cieszyn Ks. Janusza 3 33 479 54 55 33 479 54 55 cepeitkontakt@bycrazem.com realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie program jest realizowany w Centrum Edukacji Socjalnej, 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30 w dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami programu NIE  
60 Punkt Interwencji Kryzysowej Cieszyn Ks. Janusza 3 33 479 53 54 699971024 33 479 54 55 biuro@bycrazem.com działania interwencyjne w sytuacji kryzysów osobistych, rodzinnych i środowiskowych, pomoc prawna, pomoc psychologiczna; działania interwencyjne zewnętrzne: pomoc psychologiczna poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00; działania interwencyjne zewnętrzne- dyżur telefoniczny całodobowy NIE  
61 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotknietych Przemocą w Rodzinie Cieszyn Mała Łąka 17a 33 851 29 29 - hostel@bycrazem.com pełnienie dyżurów interwencyjnych (w nocy, dni świąteczne i weekendy), wsparcie emocjonalne i informacyjne, udzielanie schronienia, obsługa telefonu zaufania, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, opieka pedagogiczna nad dziećmi przebywającymi w Ośrodku, prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet, opieka pielęgniarska placówka całodobowa TAK 19
62 Rodzinny Dom Czasowego Pobytu dla Dzieci "Sindbad" Ustroń Bernadka 38 33 851 14 74 - sindbad@sos-wd.org przyjęcie dziecka, zapewnienie doraźnej opieki w czasie trwania sytuacji kryzysowej, także w przypadku przemocy w rodzinie, zapewnienie dziecku niezbędnych potrzeb (emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego (placówka całodobowa) TAK 12
63 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" Cieszyn Bielska 92 509834977 - biuro@teczowaprzystan.cieszyn.pl grupa wsparcia, poradnictwo dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, m.in. dotyczące skutków przemocy w rodzinie biologicznej dziecka po uzgodnieniu telefonicznym NIE  
64 Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Częstochowa Jana III Sobieskiego 9 34 322 92 06 34 322 92 07 sekretariat@pcprczwa.pl pomoc psychologiczna, prawna, pracownika socjalnego dyżury prawnika i pracownika socjalnego - pierwszy, trzeci i czwarty wtorek miesiąca w godz.od 16.00 do 19.00 i druga sobota miesiąca od 10.00 do 13.00, dyżury psychologa - każdy wtorek miesiąca od 16.30 do 19.30 i druga sobota miesiąca od 10.00 do 14.00. NIE  
65 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach - Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Gliwice Zygmunta Starego 17 032 332 66 77
032 332 66 16
032 332 66 16 pik_gliwice@wp.pl Interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, poradnictwo rodzinne. poniedziałek, wtorek, środa, piątek
7.30-15.30
czwartek
10.00-18.00
NIE  
66 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Praw Dziecka Kłobuck ul. Harcerska 4 508217991 - piklobuc@gmail.com poradnictwo prawno- rodzinne, psychologiczno - pedagogiczne i mediacje poniedziałek - środa 16.00-19.00
czwartek 10.00-14.00 z możliwością umówienia się na inną godzinę
NIE  
67 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Łaziska Górne Chopina 8 32 224 43 90
32 224 44 98
32 224 44 98 oikmikolow@op.pl - pomoc psychologiczna
- pomoc terapeutyczna
- porady prawne
- poradnictwo
- prowadzenie grup terapeutycznych i psychoedukacyjnych
- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
poniedziałek: 7.30 – 17.00; wtorek, środa, czwartek: 7.30-15.30; piątek: 7.30-14.00 NIE  
68 Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” Łaziska Górne Lasoki 35 509 407 509 - promoc@op.pl - pomoc psychologiczna
- pomoc terapeutyczna
- prowadzenie grup terapeutycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych
poniedziałek - piątek: 17:00 - 20:00 NIE  
69 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” Mikołów Krakowska 30 32 226 41 76 - kontakt@zmiana-mikolow.pl - pomoc psychologiczna
- pomoc terapeutyczna
- prowadzenie grup wsparcia
poniedziałek-piątek: 15.00-18.00 NIE  
70 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” Mikołów Żwirki i Wigury 4A 32 324 82 59 32 324 82 59 stowarzyszeniedogma@gmail.com porady prawne poniedziałek:12:00-16:00, wtorek-piątek: 10:00-14:00 NIE  
71 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Myszków Partyzantów 21 34 315 79 08
34 315 78 48
34 315 79 08
34 315 78 48
pcprmyszkow1@wp.pl program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie środa w godz. 16.00-18.00 NIE  
72 Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Myszków Partyzantów 21 34 315 79 08
34 315 78 48
34 315 79 08
34 315 78 48
pcprmyszkow1@wp.pl porady psychologiczne dla osób doznających przemocy domowej środa w godz. 14.00-16.00 NIE  
73 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż - Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Pszczyna Paderewskiego 3 33 498 69 48 33 498 69 48 pokrzywdzeni@bk-europe.pl poradnictwo:
prawne,
psychologiczne, mediacja,
pomoc finansowa,
pomoc w formie schronienia
pierwszy kontakt:
wtorek 8.00-13.00, piątek 11.00 - 16.00
prawnik:
poniedziałek od 16.30 - 18.00
mediator:
czwartki 15.00-18.30
psycholog:
czwartek 15.00-17.30 (dyżur raz na 2 tygodnie).
TAK 5
74 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu - Stowarzyszenie PERSONA Racibórz Karola Miarki 7 32 414 96 90
603 300 904
- personaraciborz@gmail.com - pomoc psychologiczna
- pomoc prawna
- psychoterapia
- grupy wsparcia
- hostel
16.00- 19.00 TAK 4
75 Punkt Interwencji Kryzysowej Tarnowskie Góry Sienkiewicza 16 32 381 84 73 32 381 81 01 skrzydlapowiatu@tarnogorski.pl poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne poniedziałek - piątek 16:00 - 19:00 NIE  
76 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Lędziny Lędzińska 24 323240816 323240816 pcpr@powiatbl.pl konsultacje i poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Interwencje środowiskowe. Pośrednictwo w zabezpieczeniu miejsca noclegowego, np. w sytuacji przemocy domowej, elementy terapii indywidualnej i rodzinnej pracownik socjalny: poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
psycholog: poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
radca prawny: poniedziałek: 15.00 – 17.00
NIE  
77 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Wałowa 30 32 455 60 32 32 455 60 32 psow@neostrada.pl - zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych,
- udzielanie pomocy: psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej
od poniedziałku do niedzieli
całodobowo
TAK 14
78 Punkt Interwencji Kryzysowej Wodzisław Śląski Wałowa 30 32 455 14 30 32 455 14 30 pcpr_wodz@poczt.onet.pl udzielenie poradnictwa specjalistycznego prawnik w poniedziałek 15.00-19.00 i w środę 9.00-15.00,
pedagog- specjalista ds. uzależnień we wtorek 14.00-18.00,
terapeuta rodzinny we wtorek 8.00-12.00, czwartek i piątek 10.00-18.00,
psychoterapeuta w środę 15.00-19.00
NIE  
79 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Włodowice, Powiat Zawierciański Żarecka 24 34 315 62 58 34 315 62 58 osrodekgw@poczta.onet.pl udzielenie schronienia
pomoc psychologiczno-terapeutyczna
pomoc prawna
praca socjalna
całodobowa TAK 6
80 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu Żywiec Ks. Pr. St. Słonki 24 33 861 93 36
33 861 94 19
33 861 93 36
33 861 94 19
pcpr_zywiec@op.pl 1. Poradnictwo psychologiczne i rodzinne: pomoc psychologiczna, pomoc socjalne - informacja o możliwościach uzyskania pomocy, wstępne porady prawne, pomoc w redagowaniu pism do innych instytucji świadczących pomoc.
2. Interwencja kryzysowa: wsparcie w sytuacjach różnorakich kryzysów: przemocy w rodzinie, konfliktach rodzinnych i małżeńskich, utraty bliskiej osoby
3. Możliwość zapewnienia schronienia w mieszkaniu chronionym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
poniedziałek - piątek 7.00-19.00,
w razie konieczności pomoc całodobowa, również w weekendy i święta
TAK 3
81 Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Bytom Tarnogórska 3 32 389 00 75
32 389 00 77
32 281-30-39 centrum.pomocy@wp.pl -interwencja kryzysowa;
-pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy, świadków jak i osób stosujących przemoc;
-grupowa psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy;
-grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc domową;
-poradnictwo prawne;
-schronienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (Hostel);
-schronienie dla osób będących w kryzysie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
Dział Interwencyjno-Terapeutyczny poniedziałek-piątek od 7.30 do 20.00;
Hostel oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej zabezpieczenie noclegowe non stop
TAK 28
82 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Chorzów 3-go Maja 4/1 32 345 28 0 32 345 28 10 sowopr1@wp.pl - hostel
- pomoc psychologiczna
- pomoc pedagogiczna
- praca socjalna
- porady prawne
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy
grupa wsparcia dla dzieci z rodzin przemocowych
- warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze
7 dni w tygodniu, całodobowo TAK 10
83 Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej Częstochowa Rejtana 7 B 34 366 31 21 34 366 31 21 ccik@wp.pl pomoc psychologiczna, prawna, schronienie placówka całodobowa TAK 32
84 Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi Częstochowa Sikorskiego 78 34 361 39 96 34 361 39 96 opopa@wp.pl specjalistyczna pomoc psychologiczna, porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym, bezpłatne porady prawne, porady i wsparcie w ramach Częstochowskiego Telefonu Zaufania, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej poniedziałek- 7.00-15.00, wtorek- 7.00-17.00, środa-piątek- 7.00-15.00, Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemem uzależnień w dni powszednie w godzinach 16.00-19.00 TAK 2
85 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dąbrowa Górnicza 3-go Maja 22 32 262 86 31
32 268 11 08
32 262 86 31 oikdg@mops.com.pl interwencyjna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne (poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00-19.00, środa i piątek 7.00-15.00), prawne (poniedziałek 13.00-18.00, środa 8.00-18.00), socjalne (codziennie 7.00-15.00), w uzasadnionych przypadkach schronienie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. codziennie 7.00-19.00 TAK 8
86 Mieszkanie Chronione dla Ofiar Przemocy Dąbrowa Górnicza 3-go Maja 22 32 262 86 31
32 268 11 08
32-262-86-31 oikdg@mops.com.pl schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia stosownie do potrzeb klientów. całodobowo TAK 8
87 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dąbrowa Górnicza Adamieckiego 13 32 262 97 02 - - poradnictwo prawne;
omoc i wsparcie psychologiczne;
omoc specjalisty psychoterapii uzależnień
(budynek Przychodni „MERKURY”, wejście z boku od strony garaży)
środa 16.00-18.00 (radca prawny)
czwartek 16.00-18.00 (psycholog)
piątek 16.00-18.00 (specjalista terapii uzależnień)
NIE  
88 Dąbrowskie Poradnie Prawne prowadzone przez Fundację "Godne Życie" Dąbrowa Górnicza Królowej Jadwigi
Chemiczna
8
2
511-982-448
505-582-720
32 261 91 44 biuro@fundacjagodnezycie.eu poradnictwo prawne "Zielony Domek" ul.Królowej Jadwigi 8 czwartek 15.30-17.30

Dom Kultury ul.Chemiczna 2
piątek 16.00-19.00
NIE  
89 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gliwice Świętokrzyska 5 32 335 53 40,
32 335 53 59,
510230115
32 335 53 40 oik_gliwice@tlen.pl -konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, socjalne;
- konsultacje prawne;
- konsultacje psychiatryczne;
- schronienie w Hostelu
całodobowo TAK 17
90 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno Jagiellońska 9 32 745 12 00
32 745 12 01
32 316 05 12
32 745 12 03 oik@oik.jaworzno.pl interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, schronienie w Mieszkaniach Chronionych, koordynacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 19.00, piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00 TAK 12
91 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Katowice Mikołowska 13a 32 251 15 99
32 257 14 82
32 251 15 99 oik@mops.katowice.pl poradnictwo psychologiczne
poradnictwo prawne
edukacja
informacja
pomoc psychologiczna, terapia indywidualna i grupowa
interwencje
od poniedziałku do piątku godz. 8.00-19.00 NIE  
92 Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Osób z Problemem Alkoholowym przy Stowarzyszeniu "Ad Vitam Dignam" Katowice Ks.Bpa Bednorza 22 32 256 92 78 32 256 92 78 oikadvitam@wp.pl poradnictwo psychologiczne
poradnictwo prawne
udzielanie schronienia
całodobowo TAK 10
93 Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Katowice Zygmunta Krasińskiego 21 32 255 38 69 32 739 00 22 biuro@Po-MOC.pl poradnictwo psychologiczne
poradnictwo prawne
udzielanie schronienia
całodobowo TAK 10
94 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Mysłowice Gwarków 24 32 222 24 21 32 222 24 21 oik.myslowice@wp.pl porady psychologiczne, pedagogiczne, socjalne; schronienie - hostel OIK; psychoterapia 7.30-15.30 poniedziałek-piątek, hostel całodobowy TAK 18
95 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej Piekary Śląskie Przyjaźni 229 32 284 19 87,
519375498
322841987 pik@mopr.piekary.pl - poradnictwo specjalistyczne,
- pomoc psychologiczna,
- poradnictwo prawne,
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy
PIK czynny: poniedziałek i środa: godz. 7.30 – 18.00; wtorek, czwartek i piątek: godz. 7.30 – 15.30 Poradnictwo prawne: poniedziałek: godz.14.30 – 16.30 Grupa wsparcia dla ofiar przemocy: wtorek godz. 15.30 (za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień) NIE  
96 Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Abstynenta Piątka" Piekary Śląskie Damrota 19 32 282 90 90,
608341530
- kapiatka@wp.pl konsultacje psychologiczne, grupy samopomocowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin Klub czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.00 Dyżur psychologa – 2 razy w miesiącu – wg grafiku Grupa AA – poniedziałek godz. 17.00 – 20.00 Grupa Al – Anon – poniedziałek godz.17.00- 20.00 Społeczność Klubowa – środa godz. 17.00 – 20.00 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - wtorki i czwartki godz. 17.00 – 20.00 NIE  
97 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ruda Śląska Ballestremów 16 32 344 03 26
503 060 016
32 344 03 26 sekretariat@oikrsl.org - interwencja kryzysowa
- konsultacje, poradnictwo
- terapia: indywidualna, - terapia małżeństw i par, - terapia grupowa
- program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- trening radzenia sobie z agresją,
- porady prawne dla klientów OIK
codziennie od 8.00 do 20.00 NIE  
98 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Rybnik Chrobrego 16 32 422 56 39
32 423 35 99
32 422 56 39 sekretariat@oikip.rybnik.pl konsultacje, porady, terapia, schronienie, telefon zaufania pon.-pt. 8.00-20.00
soboty i niedziele - interwencyjnie
schronisko-całodobowo
telefon zaufania-całodobowo
TAK 24
99 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Siemianowice Śląskie Pszczelnicza 10 32 762 81 44
32 762 81 00
- oik.pomoc@tlen.pl poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-20.00 TAK 32
100 Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Siemianowice Śląskie Kapicy 15 32 220 79 69
509-568-980
- biuro@sspop.pl poradnictwo prawne, psychologiczne poniedziałek - piątek w gdzinach 8.00-20.00 NIE  
101 Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec Szymanowskiego 5A 032 298 93 88
032 298 93 87
032 298 89 85 oiksosnowiec@wp.pl - zapewnia doraźną całodobową pomoc osobom i rodzinom wymagającym wsparcia szczególności dotkniętych przemocą domową,
- tworzy grupy wsparcia, - prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne i profilaktyczne
całodobowo TAK 2
102 Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Sosnowiec 3-go Maja 33 032 266 24 34 032 290 43 91 biuro@uzaleznienia.sosnowiec.pl Prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu oraz dla ich rodzin. Prowadzi doradztwo finansowe dla osób zadłużonych oraz porady prawne dla rodzin hazardzistów w poniedziałek od 7.00 do 20.00
od wtorku do piątku
w godz. 7.00-19.00
NIE  
103 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Sosnowiec PI. Kościuszki 5 032 266 03 87 032 266 03 87 komitet@tkopd.sosnowiec.pl pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, poradnictwo
w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00-18.00
NIE  
104 Stowarzyszenie Moc Wsparcia Sosnowiec Będzińska 6 794 130 272 - kontakt@moc-wsparcia.pl Działa na rzecz ochrony dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
poniedziałek,wtorek,piątek od 9.00 do 20.00
czwartek od 12.00 do 15.00
NIE  
105 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" Świętochłowice Zubrzyckiego 36 32 345 21 65 32 345 21 65 sow@ops.internetdsl.pl zapewnienie schronienia i całodobowego pobytu,
ochronę ofiar,
udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej,
umożliwienie do pomocy medycznej,
diagnoza problemu przemocy, prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej,
ocena sytuacji dzieci, udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, terapeutycznej,
udzielenie konsultacji wychowawczych
całodobowy TAK 12
106 Zespół Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu Zabrze Wyzwolenia 7 32 278 56 70
32 370 27 31
32 271 64 31 zik@mopr.zabrze.pl pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, interwencja kryzysowa w przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla osób doświdczających przemocy, program korekcyjno-edukacyjny oraz pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc od poniedziałku do piątku od 7.30 do 19.30 NIE  
107 Ośrodek Wsparcia dla Kobiet Zabrze Ofiar Katynia 48 32 630 11 22 2 630 11 22 owdkzabrze@tpba.pl całodobowa, specjalistyczna pomoc dla kobiet i ich dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą całodobowy TAK 28
108 Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bielsko-Biała Piękna 2 33 814 62 21 33 814 62 21 poikbielsko@interia.pl - interwencja kryzysowa
- pomoc psychologiczna i prawna
- prowadzenie "Bielskiego Telefonu Niebieska Linia" (nr 33 811 99 00)- telefon czynny codziennie od 16.00-22.00
placówka całodobowa przez 7 dni w tygodniu TAK 22
109 Środowiskowe Centrum Pomocy Bielsko-Biała Legionów 9 33 498 88 96 33 498 99 96 sekretariat@scpbielsko.pl programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem przemocy w rodzinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 NIE  
110 Zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych Bielsko-Biała Lompy 7 33 811 73 43 33 811 73 43 zpowbielsko@op.pl pomoc psychologiczna udzielana rodzicom/opiekunom oraz dzieciom pochodzących z rodzin z problemem przemocy w rodzinie placówka całodobowa, czynna przez 7 dni w tygodniu TAK 78
111 Katolickie Towarzystwo Kulturalne "Klub Arka" Bielsko-Biała Krasińskiego 17 33 822 06 25 33 822 06 25 ktk@przymierze.info pomoc psychologiczna i prawna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00 NIE  
112 Śląska Fundacja "Błękitny Krzyż" Ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem główna siedziba w Jaworzu oddział Bielsko-Biała Mostowa 1 33 822 79 83 33 822 79 83 motubb@bk-europe.pl pomoc psychologiczna, prawna, mediacje, pomoc rzeczowa, finansowa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 NIE  
113 Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny Bielsko-Biała Bystrzańska 55c 33 810 12 55 33 810 12 55 dowr@biuro.com.pl pomoc psychologiczna, prawna, pomoc doradcy zawodowego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 NIE  
114 Bielskie Towarzystwo Trzeźwości Bielsko-Biała Inwalidów 6 33 822 82 40 - bttbielsko@gmail.com konsultacje, wsparcie, pomoc psychologiczna i prawna dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00
soboty, niedziele i święta od 16.00 do 20.00
NIE  
115 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tychy Nowokościelna 27 32 227 05 75 - oik_tychy@interia.pl - całodobowy pobyt,
- jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków,
- praca socjalna,
- pomoc psychologiczna (indywidualna i grupowa),
- program terapeutyczny,
- pomoc telefoniczna - telefon zaufania "Tyska Niebieska Linia" nr 32 322 70 04
Hostel - całodobowo.
Specjaliści:
- poniedziałek - 7.00 - 17.30;
- wtorek, środa, czwartek - 7.00 - 17.00;
- piątek - 7.00 - 15.30
TAK 30
116 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Żory Boryńska 13 32 435 78 40 32 435 78 40 oikzory@op.pl - wsparcie i pomoc psychologiczna dla osób i rodzin będących w kryzysie oraz uwikłanych w przemoc domową
- schronienie
- poradnictwo prawne
- telefon zaufania
- poradnictwo rodzinne
działa całodobowo wszystkie dni w roku TAK 18

 Źródło: KWP Katowice