Pomoc ofiarom przestępstw

Ważne informacje edukacyjne dla mieszkańców miasta Tychy

 


 

JEŻELI KTOŚ

popycha cię, policzkuje, szczypie, kopie, dusi cię, bije otwartą ręką i pięściami, bije przedmiotami, porzuca w niebezpiecznej okolicy, itp., czyli

STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC FIZYCZNĄ…

wyśmiewa twoje poglądy, religię, pochodzenie, stale krytykuje cię, wmawia ci chorobę psychiczną, wyzywa cię, poniża cię, upokarza, zawstydza, grozi ci, itp., czyli

STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC PSYCHICZNĄ…

wymusza pożycia seksualne, wymusza nieakceptowane praktyki seksualne, stosuje wobec ciebie sadystyczne formy współżycia seksualnego, itp. czyli

STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC SEKSUALNĄ…

odbiera ci zarobione pieniądze, uniemożliwia ci podjęcie pracy zarobkowej, uniemożliwia zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. czyli

STOSUJE PRZEMOC EKONOMICZNĄ…

… MASZ PRAWO SIĘ SPRZECIWIĆ!

Opracowano w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

 

PRZEMOC W RODZINIE

to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

SKORZYSTAJ Z POMOCY:

Komenda Miejska Policji

al. Bielska 46; 43-100 Tychach

tel. 32 32 56 200 lub 997

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Nowokościelna 27; 43 - 100 Tychy

tel. 32 227 05 75 codziennie, całą dobę

 

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”

ul. Nałkowskiej 19; 43 - 100 Tychy

tel. 32 720 52 42 (pn. -pt. w godz. 10:00 – 16:00)

 

TYSKA NIEBIESKA LINIA 32 322 70 04

codziennie w godz. 8.00 – 20.00

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

NIEBIESKA LINIA

0 801 12 00 02 - płatny pierwszy impuls-

(pon. – sob.: 10:00 – 22:00; nd. i święta: 8:00 – 16:00)

 

Każdy człowiek ma prawo do życia

w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.

 

ALKOHOLIZM jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych. Uzależnienie od alkoholu można leczyć.

 

WSPÓŁUZALEŻNIENIE to reakcja na długotrwałą sytuację życia z osobą uzależnioną. Jeżeli żyjesz z osobą uzależnioną – nie pozwalaj na atakowanie siebie i dzieci. Nie pomagaj alkoholikowi pić - pozwól mu na ponoszenie odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z picia.

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY:

 

Mens sana”

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Bukowa 20; 43 -100 Tychy

tel./fax: (32) 327-51-83

 

STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIE

 

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”

ul. Nałkowskiej 19; 43 -100 Tychy

tel. 32 720 52 42 (pon. -pt. w godz. 10:00 – 16:00)

 

Klub Abstynenta „BOSMAN”

al. Piłsudskiego 12/315; 43 -100 Tychy

Telefon informacyjno – wspierający: 32 325 71 08

(pon.: 10:00  - 13:00 oraz pon. - pt.: 17:00  - 19:00)

 

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”

ul. Parkowa 17; 43-100 Tychy

tel. 664 010 646

 

 

* * *

System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

Pomarańczowa Linia

0 801 14 00 68

(pon. – pt.: 14:00 – 20:00)

 

GRUPY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W TYCHACH

Anonimowi Alkoholicy (AA) są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania picia.

NAZWA GRUPY:

MITYNG OTWARTY:

WSPARCIE

W I wtorek miesiąca o godz. 17:30

Grupa sobotnia – w sobotę o godz. 16:45

ul. Wyszyńskiego 1 – salka przy kościele

TRZYNASTKA

W ostatni poniedziałek miesiąca

o godz. 18:00

ul. Kopernika 5 – salka przy kościele

MILENIUM

W III piątek miesiąca o godz. 18:00

Dom Parafialny

przy kościele św. M. Kolbe (oś. Z1)

POTRZEBA

W III niedziele miesiąca o godz. 15:00

ul. Elfów –salka przy kościele św. Rodziny

PROMYK

W ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:30

ul. Bukowa 20

Poradnia Leczenia Uzależnień

Mens sana”

POCZĄTEK

W I środę miesiąca o godz. 18:00

ul. Nałkowskiej 19

w Ośrodku BENEDICTUS

 

Daj sobie szansę. Nigdy nie jest za późno, by przestać pić.

Opracowano w Wydziale Spraw społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy