Pomoc ofiarom przestępstw

Wykaz instytucji z terenu miasta Tychy świadczących pomoc z zakresu przemocy w rodzinie

Wykaz tyskich instytucji świadczących pomoc, w tym m.in.: prawną, psychologiczną, terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu i/lub narkotyków oraz członkom ich rodzin

 

Placówka

Ilość miejsc

Adres

Telefon

Placówki pierwszego kontaktu

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień Mens Sana

X

ul. Bukowa 20

(32) 327-51-83

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

X

ul. Nałkowskiej 19

(32) 720-52-42

       

Placówki stacjonarne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (HOSTEL)

30

ul. Nowokościelna 27

(32) 227-05-75

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”

41

ul. Budowlanych 59

(32) 227-33-15

Placówki wsparcia dziennego

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy MOPS

30

ul. Batorego 57

(32) 227-35-40

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy MOPS Filia

20

ul. Katowicka 229

Świetlice środowiskowe
i specjalistyczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe

250

CAK – ośrodek św. Faustyna

ul. Wyszyńskiego 1

ul. Nowokościelna 56

(32) 227-18-36

Ośrodek Charytatywno- Społeczny bł Jana XXIII

ul. Hierowskiego 12

(32)217 79 05

(32) 218 16 11

 

Ośrodek charytatywno Społeczny św. Rodziny

ul. Elfów 29

(32)327 77 42

 

Ośrodek Benedictus

ul. Nałkowskiej 19

511 31 77 07

 

Ośrodek Christoforos

ul.Tischnera 52

(32)217 80 98

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Andersa 16

(32) 22-72-392

Stowarzyszenia abstynenckie

 

Nazwa stowarzyszenia

Adres

Telefon

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia"

ul. Nałkowskiej 19

(32) 720-52-42

Stowarzyszenie Tyski Klub Abstynenta „BOSMAN”

al. Piłsudskiego 12

(32) 325-71-08

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Żeglarski „PAPROCANY”

ul. Parkowa 17

664-010-646

Grupy AA

Nazwa grupy

Termin spotkań otwartych

Godzina

Miejsce spotkań

Trzynastka

w ostatni poniedziałek miesiąca

18:00

ul. Kopernika 5

- salka przy kościele św. Jana Chrzciciela

Wsparcie

w I wtorek miesiąca

17:30

ul. Wyszyńskiego  1- salka przy kościele św. Krzysztofa

Początek

w I środę miesiąca

18:00

ul. Nałkowskiej 19 - kościół św. Benedykta

Promyk-Tychy

w ostatni czwartek miesiąca

17:30

ul. Bukowa 20 - Poradnia Leczenia Uzależnień

Milenium

w III piątek miesiąca

18:00

Plac Zbawiciela 1 - Dom Parafialny przy kościele św. M. Kolbe (Oś Z1)

Sobotnia

wszystkie zamknięte

16:45

ul. Wyszyńskiego 1 - salka przy kościele św. Krzysztofa

Potrzeba

w III niedziele miesiąca

15:00

ul. Elfów - salka przy kościele św. Rodziny

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików (32) 725-74-04
czynny od poniedziałku do piątku od 17:00 – 20:00 (Śląsk)   
(telefon kontaktowy czynny całą dobę – poczta głosowa)

Ogólnopolska infolinia AA 801-033-242 

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 22:00, sobota – niedziela w godz. 16:00 - 21:00

Telefon informacyjno – wspierający z obszaru uzależnień: (32) 325-71-08

TYSKA NIEBIESKA LINIA (32) 322-70-04 codziennie w godz. 8.00 – 20.00

GÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 801-120-002

poniedziałek-sobota w godz. 8:00 – 22:00, święta w godz. 8:00 – 16:00