Ustawa o bezpieczeństwe imprez masowych - Bezpieczne kibicowanie - Komenda Miejska Policji w Tychach

Bezpieczne kibicowanie

Ustawa o bezpieczeństwe imprez masowych

W ustawie znajdziesz :

1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;

2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych;

3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;

4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;

5) zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Pliki do pobrania

  • 88.13 KB